Εθελοντισμός

Γράφτηκε από τον/την Κοκκινίδης Ιωάννης

Ερευνητική Εργασία ? Εθελοντισμός

«Η Βοήθεια που δεν αποσκοπεί στο ευχαριστώ!».

Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα θέμα που ανταποκρίνεται σε αναζητήσεις των μαθητών και δίνει απαντήσεις σε μια δύσκολη εποχή οικονομικής κρίσης, όπου οι θεσμοί του ανθρωπισμού φαίνεται να αποδυναμώνονται. Εμπλεκόμενα μαθήματα είναι τα Θρησκευτικά και η Ιστορία από τα οποία οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν πληθώρα παραδειγμάτων. Επίσης σημαντική είναι και η καλή γνώση των ξένων γλωσσών, μιας και ο στόχος είναι να αντληθούν γνώσεις από διαφορετικές περιπτώσεις ανά τον κόσμο, με κυρίαρχη την αγγλική που αποτελεί και παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας. Φυσικά η σύνδεση με το μάθημα της πληροφορικής θα διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών σε γνώσεις και περιπτώσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο και θα ελαχιστοποιήσει αποστάσεις που πιθανό να μη μπορούν να καλυφθούν αλλιώς. Το θέμα του εθελοντισμού θα διευρύνει έμπρακτα τους ορίζοντες των μαθητών στο μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα). Επίσης η Κοινωνιολογία και το Δίκαιο μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια των μαθητών.

Τα οφέλη για τα παιδιά θα είναι οι γνώσεις, η εξάσκηση των τεχνικών συνεργασίας και ομαδικότητας, η όξυνση της κριτικής τους ικανότητας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και επακόλουθα η τόνωση της αυτοπεποίθησης τους, η ευαισθητοποίηση τους σε καίρια θέματα και προβλήματα, η ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της προσφοράς για το συνάνθρωπο και το συναίσθημα ικανοποίησης που θα τους προσφέρει η επίτευξη των στόχων αυτών, πέρα από κάθε βαθμολογία.

Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδειχθεί η αξία του εθελοντισμού ως ανώτερη μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του ερευνητικού τους έργου είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν δράσεις που να υποστηρίζουν την σημασία του εθελοντισμού για την μαθητική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Ο στόχος που τέθηκε ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές, με βιωματικό τρόπο, τη σημασία του εθελοντισμού ως θεσμό και ως μέσο επίλυσης προβλημάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους μαθητές ήταν η διερεύνηση των: α) τι συνιστά εθελοντισμό, δηλ. μορφές και παραδείγματα κοινωνικής αλληλεγγύης, β) πως μπορεί να αναπτυχθεί πρακτικά και να οργανωθεί μια εθελοντική δράση, γ) τομείς στους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες αυτές στο μαθητικό περιβάλλον και/ή στην ευρύτερη κοινωνία, δ) πως μπορεί να γίνει ο εθελοντισμός τρόπος ζωής.

Οι πηγές που οι μαθητές άντλησουν τα δεδομένα της έρευνάς τους ήταν τα σχολικά βιβλία των εμπλεκόμενων μαθημάτων, η σχολική/τοπική δανειστική βιβλιοθήκη, το ίντερνετ, η παρακολούθηση εθελοντικών δράσεων και η συμμετοχή τους σε αυτές.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας με διαφορετικό προσανατολισμό έρευνας των πηγών γνώσεων και ανάληψης καθηκόντων. Οι μαθήτριες Τζιχάνι Μαρκέλα και Χάνι Τζορτζίνα ασχολήθηκαν με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι μαθήτριες Μπιάλα Βάγια και Σκαρκαλά Νικολίνα ασχολήθηκαν με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων και αίματος, οι μαθητές Σακούλας Γιάννης και Τσιαπανίκας Νίκος ασχολήθηκαν με τις οικολογικές οργανώσεις, οι μαθητές Νίκου Γιώργος και Νούραγας Θωμάς ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό, αθλητισμό και τέχνη στον εθελοντισμό, οι μαθητές Παπαγιοβάνης Νίκος και Σταμλόγλου Νίκος συνέταξαν και αξιολόγησαν ερωτηματολόγια που μοίρασαν στους συμμαθητές τους και τέλος οι μαθητές Στεργιόπουλος Στέργιος και Ταΐρης Δημήτρης ασχολήθηκαν με τα αρνητικά του εθελοντισμού, τους κινδύνους και τις απάτες.

Οι μαθητές, κατά την διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της συναδέλφου Ακριβοπούλου Μαρίας σύλλεξαν τις απαραίτητες πληροφορίες και ξεκίνησαν να συγγράφουν την εργασία τους. Αφού ολοκληρώθηκε η συγγραφή της εργασίας στα μέσα του δευτέρου τετραμήνου, κάθε ομάδα, ετοίμασε σειρά διαφανειών για την παρουσίαση του θέματός της. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των μαθητών του Β2 τμήματος του Λυκείου μας μπορείτε να τα δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Εθελοντισμός - Η βοήθεια που δεν αποσκοπεί στο ευχαριστώ!

Εθελοντισμός - Η βοήθεια που δεν αποσκοπεί στο ευχαριστώ! (Παρουσίαση)

Την εργασία αυτή οι μαθητές του Β2 θα ήθελαν να αφιερώσουν στον συμμαθητή τους Τσιαπανίκα Νίκο ο οποίος στα μέσα της χρονιάς μετανάστευσε οικογενειακώς στη Γερμανία και στην κα. Ακριβοπούλου Μαρία η οποία μετά το πρώτο τετράμηνο αποσπάστηκε στον νομό Ημαθίας, παραδίδοντας τη σκυτάλη του συντονιστή στον κ. Κοκκινίδη Ιωάννη.

Κατηγορία: