Σεξουαλικές Σχέσεις στην Εφηβεία

Γράφτηκε από τον/την Κοκκινίδης Ιωάννης

Ερευνητική Εργασία - Σεξουαλικές Σχέσεις στην Εφηβεία

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.)

Κριτήρια επιλογής θέματος

Η επιλογή του θέματος της ερευνητικής μας εργασίας (project) προέκυψε μέσα από την ανάγκη των μαθητών για μια επιστημονική και πάνω από όλα ανθρώπινη προσέγγιση των σεξουαλικών σχέσεων κατά την εφηβεία, αλλά και των προεκτάσεων αυτών στην μετέπειτα ζωή των εφήβων.

Είναι πλέον γεγονός ότι οι έφηβοι αρχίζουν νωρίτερα να είναι σεξουαλικά ενεργοί από ότι παλιότερα και συνεπώς η ενημέρωση τους πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Οι έφηβοι στη χώρα μας ακολουθούν συχνά επιπόλαιες σεξουαλικές πρακτικές βάζοντας υποθήκη το μέλλον της υγείας τους. Τα ευρήματα τονίζουν «την αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής που ακόμη θεωρείται θέμα-ταμπού στη χώρα μας και την ανάγκη υπεύθυνης εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων».

Αντικειμενικός στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των νεαρών εφήβων μέσα από τη σωματική, συναισθηματική και ηθική τους ανάπτυξη. Το σχολικό περιβάλλον είναι ένας από τους πλέον κατάλληλους χώρους στους οποίους το παιδί μαθαίνει να σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους και να προχωρά με αυτοπεποίθηση προς την ενηλικίωση.

Η απουσία όμως μιας σοβαρής ενημέρωσης σε τόσο σημαντικά θέματα, στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων αποτέλεσε το εφαλτήριο αυτής της προσπάθειας. Γνωρίζοντας το εύρος των περιεχομένων ενός τέτοιου θέματος, αλλά και τον κίνδυνο να ταξιδέψουμε σε δύσβατους δρόμους, δίχως να καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας, επιχειρήσαμε να καταγράψουμε επιστημονικές αντιλήψεις, προσωπικές και βιωματικές εμπειρίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβληματισμών που εγείρει το θέμα.

Στις πρώτες συναντήσεις δόθηκε έμφαση σε συζητήσεις που αφορούσαν την δομή που θα είχε η εργασία, τα θέματα που θα απασχολούσαν τα παιδιά και θα έπρεπε να θίξουν, το μοίρασμα των υποθεμάτων καθώς επίσης και στη δημιουργία ομάδων ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που είχε κάθε μαθητής. Έτσι μετά από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας καταρτίστηκαν οι ομάδες και τα υποθέματα που ανέλαβε η καθεμία:

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1η ομάδα

Κουτρότσιου Θάλεια

Αχίλλα Χαρούλα

Περσίδης Ευθύμης

Μανώλα Λεμονιά

Υπόθεμα: Εκτρώσεις και εφηβεία

2η ομάδα

Ζέρβα Ευανθία

Νίκου Νεκτάριος

Νίκου Κωνσταντίνος

Κοσμά Ιωάννα

Υπόθεμα: Σεξουαλικές σχέσεις ? Σεξουαλική συμπεριφορά

3η ομάδα

Παπανώτας Λάζαρος

Νίκου Σοφία

Τσιτσιώκα Ευφροσύνη

Σάρρος Γιώργος

Υποενότητα: Βιολογική προσέγγιση της σεξουαλικότητας των εφήβων

4η ομάδα

Ζούζιου Αφροδίτη

Πιστιώλα Αλίκη

Βήτα Βασιλική

Αντωνίου Γιώργος

Υποενότητα: Κοινωνικές προεκτάσεις της σεξουαλικής ζωής των εφήβων

5η ομάδα

Τζέλα Ειρήνη

Ελαφρού Ευανθία

Πουλιάνα Κατερίνα

Χρήστου Χρήστος

Υποενότητα: Ασφαλές σεξ ? ΣΜΝ ? Μέθοδοι αντισύλληψης και πρόληψης

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Α΄ τετραμήνου και ειδικότερα κατά την διάρκεια της πρώτης ώρας δόθηκε βαρύτητα στη συγκέντρωση υλικού (οπτικό, ακουστικό, σχετικά κείμενα και άρθρα) το οποίο αξιολογήθηκε, τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε με κριτήριο την αναγκαιότητα της κατανόησης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας δίνονταν η δυνατότητα είτε παρακολούθησης σχετικών βίντεο σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους είτε σε συζητήσεις που απέβλεπαν στην ανάλυση των υπαρχόντων πληροφοριών με στόχο την καλύτερη οργάνωση της εργασίας. Άλλοτε πάλι προβάλλονταν προσωπικές μαρτυρίες σχετικά με γεγονότα που σχετίζονταν με την καθημερινότητα των μαθητών (σχετικά με το θέμα), γεγονός που λειτουργούσε ως μέσο χαλάρωσης και ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών τους.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ τετραμήνου, οι μαθητές έχοντας συλλέξει το απαραίτητο υλικό, πραγματοποίησαν τις παρακάτω ενέργειες:

- Η 5η ομάδα ετοίμασε ένα Powerpoint για την παρουσίαση των πιο διαδεδομένων Σ.Μ.Ν.

- Έγινε αναπαράσταση της σωστής χρήσης προφυλακτικού σε πρόπλασμα που κατασκευάστηκε από τις μαθήτριες Νίκου Σοφία και Ζέρβα Ευανθία και παρουσιάστηκε από τις ίδιες.

- Δημιούργησαν και ανέλυσαν τις πληροφορίες που συνέλλεξαν από ερωτηματολόγιο που επιμελήθηκαν οι ίδιοι και το οποίο θα περιλαμβάνει επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν την εφηβική ηλικία και τις σεξουαλικές σχέσεις που την διέπουν.

- Οργάνωσαν την τελική παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας η οποία και παρατίθεται στην πλήρη μορφή της στους παρακάτω συνδέσμους:

Σεξουαλικές Σχέσεις στην Εφηβεία

Σεξουαλικές Σχέσεις στην Εφηβεία (Παρουσίαση)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Επιλογή θέματος με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια.

- Προσδιορισμός των υποθεμάτων και ομαδοποίηση των ενοτήτων που θα περιλαμβάνει κάθε υπόθεμα.

- Συγκέντρωση πληροφοριών και ένταξη τους μετά από συζητήσεις στην αντίστοιχη υποενότητα.

- Παρουσίαση των πιο διαδεδομένων Σ.Μ.Ν καθώς και αναπαράσταση της σωστής χρήσης προφυλακτικού σε πρόπλασμα που κατασκευάστηκε από ομάδα μαθητών.

- Δημιουργία, διανομή και επεξεργασία ερωτηματολογίου.

Κατηγορία: