Παραμύθι ? Γραφή, Αφήγηση, Θεατροποίηση

Γράφτηκε από τον/την Κοκκινίδης Ιωάννης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β1 ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: Παραμύθι ? Γραφή, Αφήγηση, Θεατροποίηση

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να συμμετάσχουν οι μαθητές σε μία πολυεπίπεδη και βιωματική εμπειρία που περιλαμβάνει τη διαδικασία της δημιουργίας ενός παραμυθιού, την τεχνική γραφής και την επακόλουθη παραγωγή γραπτού λόγου, την αφηγηματική διαδικασία καθώς και την μετουσίωση αυτής σε πρόζα και ήχο. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος στην εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία που τους βοήθησε να οδηγηθούν σε απαντήσεις και συμπεράσματα μέσα από τα διδάγματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των παραμυθικών στοιχείων που αφορούν το καθημερινό γίγνεσθαι.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους μαθητές ήταν ο εντοπισμός και η ανάγνωση των παραμυθιών που γράφτηκαν για να περιγράψουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό αναζητήθηκαν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τη σχέση των παραμυθιών με τη λαϊκή παράδοση και τις ντοπιολαλιές. Ακόμη, διερευνήθηκε η μοναδική σύνδεση αφήγησης και ήχου, η μουσική επένδυση των παραμυθιών και πως αυτή διεγείρει το συναίσθημα των μαθητών, καθώς επίσης και η ειδική σχέση των παραμυθιών με το θέατρο, την όπερα και τον κινηματογράφο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα διδάγματα που απορρέουν από την ανάγνωση των παραμυθιών και τις πανανθρώπινες αξίες που αυτά αφορούν.

Aναγνωρίζοντας τη συμβολή του παραμυθιού στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση και η παραστατική αφήγηση, η ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου με τη μορφή παραμυθιού και η βελτιστοποίηση του προφορικού λόγου με τη μορφή της αφήγησης. Τέλος, επιδιώχθηκε η ζωντανή αναπαράσταση του κειμένου με σκοπό την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στην εν λόγω σχολική δραστηριότητα.  

Συμμετέχοντες μαθητές

Αγγέλης Στέφανος

Βήτας Χαράλαμπος

Γκιάτα Νικολέτα

Γκουλιώτη Ελευθερία

Ζέρβα Μαρία

Καραβαγγέλας Παναγιώτης

Καρδάκου Ελένη

Κοριτάρη Κλίτη

Λάππας Δημήτριος

Αγοράτσιου Ευφροσύνη

Γιγής Εμμανουήλ

Γκίκας Αγησίλαος

Εμμανουήλ Γρηγόριος

Καραβαγγέλας Δημήτριος

Καραχίτος Μενέλαος

Καρδάκου Ροδόπη

Κουτσάκης Νικόλαος

Παρακολουθήστε το παραμύθι "Η Βενδώ και η Καλομοίρα" που έγραψαν και θεατροποίησαν οι μαθητές/συμμετέχοντες.

Κατηγορία: